logotyp

Připravujeme

MĚSÍC  LISTOPAD  PRO NÁS PŘIPRAVIL

Ve čtvrtek 2., 16. a 30.listopadu

se uskuteční další hodiny sportovních aktivit „Školky v pohybu“ pro děti ze třídy Včeliček. Děti v tyto dny půjdou do tělocvičny ZŠ, kde se trénink s trenéry pro děti uskuteční. V tyto dny budou děti ze třídy Včeliček odcházet na svačinu už v 8.15hod. abychom stihli přejít do tělocvičny, kde bude trénink začínat v 9.00hodin. Prosíme rodiče, aby dali dětem batůžek s pitím a sportovní obuv.


KONZULTACE  „VČELIČKY“- pondělí 20. listopadu a ve čtvrtek 23.listopadu

KONZULTACE  „BERUŠKY“ -  v úterý 21.listopadu a ve středu 22.listopadu

konzultace pro rodiče se budou týkat adaptace dětí v tomto školním roce. Projednáme pokroky dítěte a jeho silné stránky a v čem dítě potřebuje podpořit. Čas konzultace si zapište na připravenou tabulku na nástěnce u třídy.

Ve středu 29.listopadu
se uskuteční Adventní dílny s rodiči dětí z MŠ i ZŠ při vánočním tvoření adventních věnečků s paní Lenkou Podrazilovou. Akce se bude konat v době od 14.30 do 16.30 hod. v jídelně MŠ. K občerstvení vám budou paní učitelky podávat čaj i kávu a paní kuchařky nám upečou něco k zakousnutí. Při tvoření adventních svícnů a adventních věnečků budete mít k dispozici různé ozdoby, mašličky, svíčky, které si budete moci zakoupit od paní Lenky Podrazilové, která vám ráda poradí a pomůže, při tvoření vašich výrobků.  Všichni jste srdečně zváni.

Všechny děti se budou připravovat na zpívání u rozsvěcování vánočního stromečku, které se bude konat v sobotu 2. prosince. Bližší informace vám sdělíme později.

 

 
MĚSÍC ŘÍJEN 2023 PRO NÁS PŘIPRAVIL


Pondělí 2. října 2023 - ŠKOLKA V POHYBU
Dopoledne se uskuteční na zahradě MŠ první trénik dětí ze třídy Včeliček v rámci projektu Školky v pohybu.

V úterý 10.října 2023- 
 logopedická depistáž pro přihlášené děti

 V úterý 10. října 2023dopoledne přijede do naší MŠ paní logopedka Mgr.Alena Horáková ze SPC pro žáky s vadami řeči, která provede logopedickou depistáž u přihlášených dětí.

Ve čtvrtek 12.října 2023- Uspávání broučků s lampionovým průvodem

akce proběhne v odpoledních hodinách od 17.30 hod. cca do 19.30hod. na zahradě MŠ. Na zahradě bude pro děti připravena překážková dráha a divadelní představení „O včelích medvídcích“. Společně si s lampióny obejdeme školku a na zahradě MŠ uspíme broučky.

 Od pondělí 16.10 do středy 18.10.2023

proběhne přehlídka „Podzimníčků“, kterou si ve středu 18.10.2023 během dopoledne slavnostně v MŠ vyhodnotíme. Chtěli bychom Vás proto požádat o to, abyste s dětmi doma vytvořili z přírodnin nějaké výrobky, které donesete v  v tyto dny na výstavu do mateřské školy. 

Ve čtvrtek 19.10.2023

se bude odpoledne konat akce pro rodiče a děti s názvem „Podzimní dostaveníčko“. Výrobky z MŠ budou přeneseny do kulturního centra, kde bude odpoledne společná výstava vytvořených „Podzimníčků“ s jarmarkem a dílničkami.


Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy