logotyp

3. ročník

Indiáni

Procvičujeme paměť hrou Memoarrr

Plavání

Lidské tělo - prvouka v 5. ročníku

Školní výlet - KOVOZOO

Zdravá svačinka

Den dětí

VV, PČ - práce žáčků

Projekt Obec - Sudoměřický kroj

Den Země

Vesmír, planety sluneční soustavy - PRV, VV

Zimní období...

Evropská unie - prvouka v 5. ročníku

Předvánoční čas

Podzim ve 3. ročníku

Strašidlácký den

Požární ochrana, první pomoc

Anglický jazyk - konverzace

V závěru hodiny geometrie...

Výstava hub; drezíny - Ratíškovice

Sportovní den

Výtvarná výchova + Pracovní činnosti - Indiánská osada

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy