logotyp

Připravujeme

 Měsíc Červen pro nás připravil

 Pondělí 3. června

VÝLET MŠ DO Hodonína na „Pirátskou plavbu lodí“

Pro děti máme zajištěnou projížďku v lodi ve stylu Pirátské plavby. Program pro děti bude začínat v 9.30 na přístavišti v Hodoníně.  Děti budou hledat pirátský poklad.  Z MŠ je plánovaný odjezd v 8.30 hod. Děti před odjezdem budou mít svačinu v MŠ, prosíme, přiveďte děti do 7.50 hod. Nazpět se budeme vracet na oběd. Děti, které chodí po obědě, si přijďte vyzvednout ve 12. 15 hod. Vybíráme vstupné 195,- Kč.

 V úterý 4.,11. června  - Plavání

Proběhne plavecká výuka pro děti předškoláky. Svačit budou děti před odjezdem a na plavání cca v 8.10hod. Sebou si budou brát jen pití a nějakou malou svačinku. Budeme odjíždět v 9.00 hod. od základní školy a přijedeme cca. v 12.00 hod. Pokud budou v tento den odcházet děti, které budou na plavání po obědě, vyzvedněte si děti ve 12.30hod. Mladší děti a děti, které nepojedou na plavání, zůstávají v MŠ.

 Ve čtvrtek  6.června a 20. června - Projekt Školky v pohybu

Proběhnou další tréninky dětí ze třídy Včeliček s trenéry z Hodonína v rámci projektu „Školky v pohybu“. V tento den dětem připravte sportovní oblečení, pokud bude hezké počasí, budou už tréninky probíhat na zahradě MŠ.

 Ve středu 12. června - Ukázka práce Hasičů 

Přijedou v rámci prevence do naší MŠ dobrovolní hasiči z Petrova  s ukázkou své práce. Děti budou mít možnost prohlédnout si hasičské auto, různé pomůcky, které se používají při hašení požáru a taky shlédnou malou ukázku práce hasičů.

 Ve čtvrtek 13. června - Focení 

Proběhne focení v MŠ. Fotografovat se budou děti na společnou třídní fotku. Děti, které odejdou v příštím školním roce do ZŠ, se budou fotit také na tablo. Prosíme, připravte dětem na tento den oblečení, ve kterém se děti budou fotit. Pokud budete mít zájem o focení jednotlivců, nahlaste tuto skutečnost třídním učitelkám a zapište si počet fotografií do seznamu. Informace od paní fotografky vám zašleme na Váš email.

V pátek 21. června - Den s rybáři 

Se bude konat Den s rybáři u rybníka „Vanďurák“. V tento den, prosím přiveďte děti do MŠ do 8.00 hod., protože nejpozději v 8.30 již budeme odcházet z MŠ. Děti si přinesou na cestu batůžek s pitím a pláštěnkou. Svačinku dostanou děti u rybníka. Před vycházkou je vhodné děti natřít ochranným repelentem proti klíšťatům, popř. jej podepsaný dejte dětem do skříňky. Děti by měly být oblečeny do sportovního oblečení a na hlavě mít kšiltovku proti slunci.

 

Ve čtvrtek 27. června v 16.30 hod. - Zahradní slavnost

Se uskuteční „Zahradní slavnost a Pasování předškoláků a loučení s páťáky“ na kolečku 

ve Starém potoku. Předškoláci zde budou pasováni a vystoupí s malým programem na rozloučení se školkou.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

BUDE od 1.7. - 19. 7. 2024

 

Měsíc květen si pro nás připravil:

 

 V úterý 7., 14., 21., 28. května

Proběhne plavecká výuka pro děti předškoláky. Svačit budou děti před odjezdem a na plavání cca v 8.10hod. Sebou si budou brát jen pití a nějakou malou svačinku. Budeme odjíždět v 9.00 hod. od základní školy a přijedeme cca. v 12.00 hod. Pokud budou v tento den odcházet děti, které budou na plavání po obědě, vyzvedněte si děti ve 12.30hod. Mladší děti a děti, které nepojedou na plavání, budou zůstávat v MŠ.

 

 Ve čtvrtek  9. a 23. května

Proběhnou další tréninky dětí ze třídy Včeliček s trenéry z Hodonína v rámci projektu „Školky v pohybu“. V tento den dětem připravte sportovní oblečení, pokud bude hezké počasí, budou už tréninky probíhat na zahradě MŠ.

 

 Pondělí 13. května

Se uskuteční v 16.00 hod. školní akademie k příležitosti Dne matek. V tento den bude provoz MŠ zkrácen do 15.30 hod. Prosím, přiveďte děti do kulturního centra Sudomír, kde se akce bude konat. Sraz dětí bude v15.50 hod. Bližší informace k vystoupení dětí Vám předají třídní učitelky. 

 

 

Středa 15. května

Pojedou děti předškoláci na výchovný koncert do ZUŠ ve Strážnici. Odjez autobusu je v 8. 47 hod. Protože pojedeme veřejnou autobusovou dopravou, přiveďte děti před osmou hodinou, abychom stihli svačinu v MŠ. Návrat do MŠ bude kolem 12.15 hod. Potom půjdeme na oběd. Prosíme, dejte dětem na cestu svačinu, pití a v případě špatného počasí pláštěnku.

 

 Čtvrtek 16. květn

Proběhne fotografování tříd a předškoláků na tablo.

 

Pátek 24. května

Se uskuteční  v 9.30 hod. hudební vystoupení pana učitele Lubomíra Graffe ze ZUŠ ve Strážnici se žákem Pavlíkem Haraštou. Děti si poslechnou písničky a skladby a seznámí se s hrou na housle.

Pondělí 27. května

Se uskuteční výukový program CHKO Bílé Karpaty s názvem „Housenka a její kabátek“. Děti se formou pohádky a různých aktivit dozví různé informace o životě motýlů. Program se uskuteční pro každou třídu zvlášť. Budeme vybírat 50,- Kč za dítě.

 

 

 

 

 

 

 

 
Měsíc DUBEN si pro nás připravil:

            V úterý 9., 16., 23., 30. dubna

 Proběhne plavecká výuka pro děti předškoláky. Svačit budou děti před odjezdem a na plavání cca v 8.10hod. Sebou si budou brát jen pití a nějakou malou svačinku. Budeme odjíždět v 9.00 hod. od základní školy  a přijedeme cca. ve 12.00 hod. Pokud budou v tento den odcházet děti, které budou na plavání po obědě, vyzvedněte si děti ve 12.30hod. Mladší děti a děti, které nepojedou na plavání, budou zůstávat v MŠ.

 

 Ve čtvrtek  11. a 25. dubna

 

Proběhnou další tréninky dětí ze třídy Včeliček s trenéry z Hodonína v rámci projektu „Školky v pohybu“. V tento den dětem připravte sportovní oblečení, obuv s bílou podrážkou a pití.

 

Vyšetření očí u dětí

 

Proběhne v pondělí 15. 4. 2024 dopoledne od 10.45hod. Naše MŠ se již čtvrtým rokem zapojuje do projektu preventivního vyšetření zraku předškolních dětí s názvem „Koukají na nás správně?“. Vyšetření provádí zdravotničtí pracovníci v prostředí mateřské školy, u vyšetření je přítomna i paní učitelka a výsledky vyhodnocují oční specialisté – optometrista a oční lékař. Každé přihlášené dítě obdrží potvrzení o vyšetření a výsledky preventivního screeningového vyšetření obdrží rodiče přihlášených dětí v elektronické podobě. Děti, u nichž budou naměřeny vyšší dioptrické hodnoty, obdrží doporučení k návštěvě očního lékaře. Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami, rodiče hradí poplatek za vyšetření dítěte 200,- Kč. Pokud budete mít ještě zájem nechat si vyšetřit vaše dítě, zapište se ve třídách na připravený formulář.

 

 

 

             V týdnu od 15.4.- 19.4. 2024

 

Je naplánována v MŠ návštěva místního včelaře pana Šuráně. Pan Šuráň seznámí děti s chovem včelstva, s různými pomůckami, které pan včelař ke své práci potřebuje. Bližší informace o realizaci projektového dne Vám sdělíme později.

 Měsíc BŘEZEN si pro nás připravil:

 Ve středu  13. března 2024 navštíví děti předškoláci 4. třídu ZŠ

 Předškoláci navštíví základní školu v rámci projektu „S úsměvem do školy“. Děti půjdou do výuky vlastivědy ve čtvrté třídě pod vedením paní učitelky Ludmily Foltýnové.

 

Ve čtvrtek 7. března a 21. března

 

Proběhnou další tréninky dětí ze třídy Včeliček s trenéry z Hodonína v rámci projektu „Školky v pohybu“. V tento den dětem připravte sportovní oblečení, obuv s bílou podrážkou a pití.

 V úterý 12. a ve středu 13. března

 

Se uskuteční osobní konzultace rodičů dětí předškoláků před zápisem do ZŠ.

 

 

 

Ve čtvrtek 14. března

 

V rámci měsíce knihy navštíví děti ze třídy Berušek místní knihovnu.

 

 

 

 V pátek 15. března

 

V rámci měsíce knihy navštíví děti ze třídy Včeliček místní knihovnu.

 

 

 

Ve středu 20. března

 

Přijede do naší školky „malérečka“ kraslic paní Baďurová, která dětem ukáže zdobení kraslic a seznámí je s tradicí malování velikonočních vajíček.

 

 

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

 

Ve čtvrtek  21.3.2024 v 16.00 hod. se uskuteční společná rodičovská schůzka. Na schůzce budete seznámeni s organizačními záležitostmi tříd, s termínem výletu, vystoupením ke Dni matek a dalšími akcemi, které nás čekají v nadcházejícím období.


Vážení rodiče, 
od 1.února přechází naše MŠ na nový komunikační systém Twigsee. Přes tuto aplikaci Vám budeme zasílat informace. Cílem je sjednotit naši vzájemnou komunikaci přes jeden bezpečný kanál. Jak začít?
Na vaši e-mailovou adresu  dostanete dvě zprávy. 
1. Pozvánku od Twigsee spolu s informacemi, jak si aplikaci nainstalovat a jak se přihlásit.
2. Odkaz na interaktivní fomulář, kterým aktializujete údaje  dětech.
 Výhody aplikace jsou: 

  • Omluvenky vytvoříte přímo z aplikace na pár kliknutí
  • Budete mít přehled o všech absencích na jednom místě
  • Fotky, zprávy a vše týkající se vašich dětí a jejich tříd budete mít rovnou v mobilu
  • Získáte přehled o organizaci, akcích konaných v MŠ 


                                 Měsíc únor si pro nás připravil

Ve čtvrtek 1.února trénink dětí ze třídy Včeliček

Proběhne další trénink dětí ze třídy Včeliček s trenéry z Hodonína v rámci projektu „Školky v pohybu“. V tento den dětem připravte sportovní oblečení, obuv s bílou podrážkou a pití.

 

Návštěva  mobilního Planetária 14.února 

Děti z MŠ navštíví ve středu 14.února mobilní planetárium v tělocvičně ZŠ. Program pro děti z MŠ bude začínat v 9.00hod. Na svačinu děti půjdou v 8.00hod. Přiveďte děti nejpozději do 7.50hod. aby se děti v klidu nasvačily. Na vstupné budeme vybírat 90,-kč.

 

Návštěva dětí předškoláků v ZŠ

V pátek 16.února navštíví děti 1. ročník v ZŠ k paní učitelce Mgr. Tereze Orságové. Návštěva základní školy je uskutečněna v rámci projektu „S úsměvem do školy“, kdy se děti seznamují s prostředím školy, s dětmi a seznamují se s výukou ve škole. Postupně navštívíme každou třídu v ZŠ.

    

Návštěva dětí předškoláků v ZŠ

Ve středu 21. února navštíví děti 2. ročník v ZŠ k paní učitelce Mgr. Šárce Daňkové. Návštěva základní školy je uskutečněna v rámci projektu „S úsměvem do školy“, na dnešní návštěvu si pro děti paní učitelka připravila činnosti na téma „Zvířátka v zimě.“


Vyšetření zraku v rámci projektu „Koukají na nás správně?“

V pondělí 26.února proběhne od 10.30 hod. pro přihlášené děti vyšetření zraku. Vyšetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Od některých pojišťoven je možné získat proplacení poplatku z programu prevence. Poplatek za vyšetření zraku činí 200,- Kč. Prosím poplatek uhraďte ve třídách paním učitelkám. po vyšetření vám bude zaslán doklad o zaplacení.
Informujeme rodiče, že se ve středu 31.ledna uskuteční v MŠ během dopoledne karneval. Prosíme připravte dětem nějaký kostým nebo masku. Pro děti budou připraveny hry, soutěže , obchůzka po MŠ a diskotéka.


Měsíc Leden si pro nás připravil:

 V pátek 5. 1. 2024

 Půjdeme s dětmi na obchůzku tří králů. Navštívíme základní školu, obchod a zazpíváme a popřejeme k Novému roku také v „Domově Poklidného stáří“.


V pondělí  8. 1. 2024

Navštívíme s dětmi obou tříd v rámci týdne „Tří králů“ místní kostel. Děti si prohlédnou interiér kostela a vystavený betlém. Na prohlídku kostela půjdeme v 10.00 hod.

Ve čtvrtek 11. 1. 2024

Navštíví naši MŠ divadlo Hvězdička. Představení bude začínat již v 8.30 hod. Přiveďte děti nejpozději do 8.00 hod., abychom se stihli v klidu nasvačit. Vstupné 80,- Kč za dítě, nebudeme vybírat, bude uhrazeno z výtěžku vánočního jarmarku.


Ve čtvrtek 18.1.2024

 Proběhne pro děti ze třídy Včeliček další trénink v projektu Školky v pohybu.

 

 

MĚSÍC  LISTOPAD  PRO 
NÁS PŘIPRAVIL

Ve čtvrtek 2., 16. a 30.listopadu

se uskuteční další hodiny sportovních aktivit „Školky v pohybu“ pro děti ze třídy Včeliček. Děti v tyto dny půjdou do tělocvičny ZŠ, kde se trénink s trenéry pro děti uskuteční. V tyto dny budou děti ze třídy Včeliček odcházet na svačinu už v 8.15hod. abychom stihli přejít do tělocvičny, kde bude trénink začínat v 9.00hodin. Prosíme rodiče, aby dali dětem batůžek s pitím a sportovní obuv.


KONZULTACE  „VČELIČKY“- pondělí 20. listopadu a ve čtvrtek 23.listopadu

KONZULTACE  „BERUŠKY“ -  v úterý 21.listopadu a ve středu 22.listopadu

konzultace pro rodiče se budou týkat adaptace dětí v tomto školním roce. Projednáme pokroky dítěte a jeho silné stránky a v čem dítě potřebuje podpořit. Čas konzultace si zapište na připravenou tabulku na nástěnce u třídy.

Ve středu 29.listopadu
se uskuteční Adventní dílny s rodiči dětí z MŠ i ZŠ při vánočním tvoření adventních věnečků s paní Lenkou Podrazilovou. Akce se bude konat v době od 14.30 do 16.30 hod. v jídelně MŠ. K občerstvení vám budou paní učitelky podávat čaj i kávu a paní kuchařky nám upečou něco k zakousnutí. Při tvoření adventních svícnů a adventních věnečků budete mít k dispozici různé ozdoby, mašličky, svíčky, které si budete moci zakoupit od paní Lenky Podrazilové, která vám ráda poradí a pomůže, při tvoření vašich výrobků.  Všichni jste srdečně zváni.

Všechny děti se budou připravovat na zpívání u rozsvěcování vánočního stromečku, které se bude konat v sobotu 2. prosince. Bližší informace vám sdělíme později.

 

 
MĚSÍC ŘÍJEN 2023 PRO NÁS PŘIPRAVIL


Pondělí 2. října 2023 - ŠKOLKA V POHYBU
Dopoledne se uskuteční na zahradě MŠ první trénik dětí ze třídy Včeliček v rámci projektu Školky v pohybu.

V úterý 10.října 2023- 
 logopedická depistáž pro přihlášené děti

 V úterý 10. října 2023dopoledne přijede do naší MŠ paní logopedka Mgr.Alena Horáková ze SPC pro žáky s vadami řeči, která provede logopedickou depistáž u přihlášených dětí.

Ve čtvrtek 12.října 2023- Uspávání broučků s lampionovým průvodem

akce proběhne v odpoledních hodinách od 17.30 hod. cca do 19.30hod. na zahradě MŠ. Na zahradě bude pro děti připravena překážková dráha a divadelní představení „O včelích medvídcích“. Společně si s lampióny obejdeme školku a na zahradě MŠ uspíme broučky.

 Od pondělí 16.10 do středy 18.10.2023

proběhne přehlídka „Podzimníčků“, kterou si ve středu 18.10.2023 během dopoledne slavnostně v MŠ vyhodnotíme. Chtěli bychom Vás proto požádat o to, abyste s dětmi doma vytvořili z přírodnin nějaké výrobky, které donesete v  v tyto dny na výstavu do mateřské školy. 

Ve čtvrtek 19.10.2023

se bude odpoledne konat akce pro rodiče a děti s názvem „Podzimní dostaveníčko“. Výrobky z MŠ budou přeneseny do kulturního centra, kde bude odpoledne společná výstava vytvořených „Podzimníčků“ s jarmarkem a dílničkami.


Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy