logotyp

Uskutečněné akce

Uskutečněné akce 2023/2024

Školní akademie ku příležitosti svátku matek
13.května se uskutečnila ve společenském centru Sudomír Školní akademie. Program celé akademie byl bohatý a pestrý. Děti ze třídy Berušek si připravily pásmo o pravěkých človíčcích a děti ze třídy Včeliček sladily své pásmo do stylu Barbie. V programu také vystoupily děti z jednotlivých třídy základní školy a dramatický kroužek se svojí pohádkou.

Beseda s místním včelařem panem Petrem Šuráněm
Dne 24. dubna navštívil naši MŠ místní včelař pan Petr Šuráň. Děti se dozvěděly podrobnosti o životu včel a jejich příbytku. Osobně se seznámily také s různými včelarškými pomůckami. Vyzkoušely si včelařskou kuklu, nahlédly do úlu a prohlédly si dokonce živé včelstvo. Jako odměnu za pozornost na děti čekala ochutnávka medu, perníčky a omalovánky. Děti byly spokojené a odnesly si spousty zážitků.

BERUŠKY NA NÁVŠTĚVĚ V KNIHOVNĚ
14. března jsme navštívili místní knihovnu, kde si paní knihovnice Monika Podrazilová připravila pro děti program. Děti se dozvěděly k čemu knihovna slouží, jak se dají knihy půjčit, jak se o knihy správně starat a také si prohlédly prostory knihovny a různé druhy knih. Dětem se v knihovně moc líbilo.

POZNÁVÁME ŘEMESLA A POVOLÁNí

Děti ze třídy Včeliček v rámci tematického bloku o povolání poznávaly formou prožitkového učení různé druhy povolání jako např. kuchaře, kadeřníka, zedníka a také jsme zkoušeli být cukráři.Ve středu 6.března děti tvořily z kinetickeho písku a z hmoty různé zákusky a dortíky. Nakonec si děti samy za pomoci paní učitelky vytvořily z lístového těsta rohlíčky plněné čokoládou., které nám pani kuchařky upekly. 

 NÁVŠTĚVA AUTODÍLNY 
V úterý 5. března navštívily děti obou tříd autodílnu pana Roberta Šrédla. Pan Šrédl dětem ukázal, jak se vymění kolo na autě, jak se auto vyzdvihne k opravě. Děti si prohlédly různé druhy nářadí a nástroje, které jsou potřeba k opravě aut. Pro děti byla návštěva moc zajímavá a líbila se jim.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE 3. TŘÍDĚ
Předškoláci ve středu 6. března navštívili třetí třídu ZŠ, pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Tomšejové, kde děti plnily  různé pokusy. Zkoušely si, co plave ve vodě , skládaly geometrické tvary ze špejlí a hrášku, tvořily barevné odstíny, statickou elektřinu , pohyblivé housenky z papíru a další zajímavé pokusy. Dětem se ve škole moc líbilo.

NA NÁVŠTĚVĚ VE STOLÁŘSKÉ FIRMĚ
V uterý 27.2. a ve středu 28.2. jsme navštívili místní stolářskou dílnu p. Bučka. Děti si prohlédly celou dílnu, různé druhy dřeva, shlédly jak se opracovává dřevo různými stroji, jak se pracuje s dlátky a jiným nářadím, jak se renovuje nábytek a  také, jak se vyrábí brikety. Exkurze byla zajímavá, pro děti velmi přínosná a moc se jim líbila.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE 2. TŘÍDĚ ZŠ
Ve středu 21. února navštívili předškoláci druhou třídu ZŠ, kterou vede paní učitelka Mgr. Šárka Daňková. Děti měly připraveny úkoly v centrech aktivit. Úkoly, které děti plnily souvisely s tematem "Zvířátka v zimě". Děti procvičovaly grafomotoriku, sluchové vnímání, matematické představy, jemnou motoriku a zkoušely si také práci na interaktivní tabuli.

MOBILNÍ PLANETÁRIUM
Ve středu 14.února děti z obou tříd navštívily mobilní planetárium v tělocvičně ZŠ. Děti se zúčastnily výukového programu "Se zvířátky o vesmíru". Shlédly pohádku o zvířátkách a vesmíru. A seznámily se s různými názvy souhvězdí. Dětem se program a promítání planetária moc líbilo.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. TŘÍDĚ ZŠ

V úterý 13.února předškoláci navštívili první třídu ZŠ. Paní učitelka Mgr. Tereza Orságová si pro děti připravila pět stanovišť. Děti pracovaly ve skupinkách a  plnily různé úkoly na procvičování grafomotoriky, matematických představ, vykreslovaly obrázky tupovací technikou plnily pracovní listy, modelovaly písmena dle předlohy a pracovaly na interaktivní tabuli.  Na stanovištích předškolákům vysvětlovaly úkoly děti z první třídy a povzbuzovaly je ke zdárnému splnění úkolů.Předškolákům se v první třídě moc líbilo a těší na na další návštěvu ve druhé třídě.

CVIČENÍ ŠKOLKY V POHYBU
Ve čtvrtek 1.února se děti opět setkaly s trenérem v tělocvičně ZŠ v rámci projektu Školky v pohybu. Děti procvičovaly obratnost, spolupráci s ostatními a pohybové dovednosti při hrách s míčem a ve družstvech. 

KARNEVAL V MŠ
Ve středu 31.ledna proběhl v naší školce karneval. Děti i paní učitelky vyzdobily protory tříd, jídelnu i šatny. Po svačině jsme se připravili všichni do karnevalových kostýmů, společně jsme prošli školkou, navštívili jsme paní kuchařky a potom  děti ve svých třídách měly přehlídku masek, plnily různé úkoly a soutěže. Za odměnu dostaly děti masky a  ozdobené papírové tašky, které vyráběly paní učitelky a odměny sladkost, jablko a fruko, věnoval Spolek rodiče dětem. 

PROHLÍDKA BETLÉMU
V KOSTELE
V pondělí 15. ledna 2024 jsme navštívili místní kostel, kde si děti prohlédly velký betlém a interiér kostela.

DIVADLO ROLNIČKA
Ve čtvrtek 11. ledna 2024 nás navštívilo divadlo Rolnička a zahrálo dětem pohádku. Dětem se divadelní představení moc líbilo.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU
Ve středu 10. ledna 2024 jsme shlédli vánoční pohádku, kterou nám zahrály děti z dramatického kroužku. Pohádka byla velmi poučná a dětem se líbila.

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ
V pátek 5. ledna 2024 jsme se vydali jako králové ozdobeni královskými korunami koledovat seniorům do Domova pokojného stáří, dětem a zaměstnancům ZŠ a do obchodu COOP. Všem jsme zazpívali písničku ,,My tři králové" a popřáli do nového roku jen to nejlepší.

DIVADLO ŠIKULKA
V pátek 15. prosince 2023 navštívilo naši MŠ divadélko Šikulka a zahrálo dětem tři výchovné pohádky ,,O nespokojeném koťátku a moudré sově", ,,Jůlinčin nový kamarád" a ,,Veverka a sněhuláček". Pohádky byly poučné a krásné.

VÁNOČNÍ NADÍLKA
Ve středu 20. prosince 2023 jsme prožívali s dětmi vánoční nadílku, kdy děti dostaly pod stromeček spoustu hezkých hraček, her, stavebnic a pomůcek. Vánoční nadílce předcházely přípravy, kdy jsme se s dětmi učili koledy, pekli jsme perníčky a povídali jsme si o tradicích vánoc.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V úterý 5. prosince 2023 navštívil děti v naší MŠ Mikuláš s andělem a čertem. Děti si pro ně připravily písničky a řekly básničku. Mikuláš je obdařil malým dárečkem.

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 2. prosince 2023 jsme se zúčastnili akce ,,Rozsvěcování vánočního stromu", kde jsme vystoupili s pásmem připravených písní a s básničkou. Součástí této akce byl jarmark.

ADVENTNÍ DÍLNIČKY
Ve středu 29. listopadu se v naší MŠ konaly pro děti a jejich rodiče adventní dílničky zaměřené na výrobu adventních věnečků a dekorací pod vedením p. Podrazilové. Celou atmosféru zpříjemňovaly vánoční koledy a malé pohoštění.

OTEVÍRÁNÍ NOVÉHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
V úterý 7. listopadu 2023 jsme byli přizváni panem starostou, abychom otevřeli nové dětské hřiště. Děti přestřihly slavnostní pásku a následně hřiště vyzkoušely. Na hřišti se jim velmi líbilo.

SKŘÍTCI PODZIMNÍČCI A PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO
V týdnu od 16.10. do 19.10. jsme vitali podzim podzimními skřítky, které si děti vyráběly doma se svými rodiči. Skřítka Podzimníčka si pak přinesly do školky, kde jsme si je vystavili. Děti byly za své výtvory odměněny a to diplomem a dárkovým balíčkem. Následně ve čtvrtek 19.10. proběhla ve společenském centru Sudomír akce ,,Podzimní dostaveníčko", jehož součástí byla výstava skřítků Podzimníčků, ochutnávka podzimních pomazánek a dílničky pro děti.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Ve čtvrtek 12. října 2023 se na zahradě MŠ uskutečnila akce ,,Uspávání broučků". Děti přivítal skřítek Podzimníček, který je poprosil, aby mu pomohly nasbírat lístečkové peřinky pro broučky žijící na naší zahradě. Děti plnily úkoly na několika stanovištích a za splnění získaly lístečkovou peřinku pro broučky. Na posledním stanovišti si všichni namalovali na kamínek nějakého broučka. Za splnění všech úkolů děti dostaly sladkou odměnu a medaili. Než se setmělo, tak děti shlédly pohádku o broučcích, kterou jim zahrála mládež ze Sudoměřic. Vyvrcholením celé akce byl lampiónový průvod kolem školky a následně jsme broučkům zazpívali známou ,,Broučkovu ukolébavku". 

VÝSTAVA PTACTVA A
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
V pátek 29. září 2023 jsme s dětmi MŠ Sudoměřice navštívili II. PREZENTAČNÍ VÝSTAVU DROBNÉHO ZVÍŘECTVA pořádanou MOČSCH a OÚ SUDOMĚŘICE. Děti se seznámily s několika druhy drobných zvířat a ptactva, od tuzemských až po exotická.

PROJEKT ŠKOLKY V POHYBU
2.října nás na zahradě MŠ navštívili trenéři z Hodonína, kteří dětem připravili hodinový trénink s pohybovými hrami, soutěžemi ve družstvech. Děti si procvičují pohybové dovednosti, obratnost a  spolupráci mezi sebou. Tréninky jso naplánovány na další měsíc a děti se už těší na další, který se uskuteční v tělocvičně ZŠ. 

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ
V úterý 10. října do naší MŠ přijela paní logopedka Mgr. Alena Horáková, která si s přihlášenými dětmi povídala, hodnotila úroveň výslovnosti u dětí. Doporučila, jak s dětmi pracovat a některé děti byly odeslány do logopedické ambulance.

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy