logotyp

Uskutečněné akce 2021/2022

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
Ve středu 29. června se uskutečnila Zahradní slavnost na které proběhlo pasování předškoláků a loučení s páťáky. Předškoláci si připravili krásný program pod vedením p.uč. Petry Jančové a Mgr. Michaely Janečkové. Paní ředitelka předškoláky slavnostně pasovala a pan starosta předal šerpu. Děti byly také obdarovány různými dárky na památku. 

SKLIZEŇ ÚRODY NA NAŠÍ ZAHRÁDCE
S příchodem jara jsme pozorovali růst česneku, který jsme zasadili na podzim do našeho vyvýšeného záhonu. Na jaře jsme si také náš záhon vyčistili a následně jsme zasadili hrášek a našeho ,,Pana Bramboru". Pravidelně jsme záhon kontrolovali, zalévali a pozorovali růst rostlin. Když přišel ten správný čas a hrášek přinesl své plody, tak jsme si na něm s chutí pochutnávali. Společně jsme také vykopali brambory a česnek. Letošní úroda byla velkolepá.

VYHODNOCENÍ PROJEKTU ,,SE SOKOLEM DO ŽIVOTA"
Ve středu 29.června proběhlo v naší MŠ vyhodnocení projektu ,,Se Sokolem do života". Naše MŠ se zapojila do tohoto projektu, aby  podpořila v dětech chuť ke sportu. V průběhu celého roku děti cvičily, sportovaly a plnily různé sportovní úkoly za které dostávaly při správném vykonání samolepky do svých sportovních deníčků. Na konci školního roku proběhlo slavnostní udílení medailí a diplomů. 

DEN S RYBÁŘI
V pátek 24. června jsme se vydali na plánovaný výšlap k rybníku Vanďurák, kde si místní rybáři připravili pro děti bohatý program zaměřený na rybaření. Děti shlédly výlov několika kaprů, prohlédly si nachytané ryby v kádi, rybářské vybavení, návnady a vyzkoušely si nahazování udicí. Společně jsme si také obešli rybník Vanďurák a obdivovali jsme krásu přírody, pozorovali jsme drobný hmyz na hladině vody i v trávě, poslouchali jsme ptactvo a nechyběl ani  příběh o hastrmanovi, který zde údajně kdysi žil. Rybáři obdarovali děti krásnou rybářskou omalovánkou a pitíčkem. Při cestě zpět do MŠ jsme si povídali o zážitcích na Vanďuráku a také jsme si prozpěvovali různé písničky, aby nám cesta rychle ubíhala. Děti si odnesly spoustu krásných zážitků.

MINIŠKOLIČKA
Ve středu 8. a 15. června se v naší MŠ uskutečnila Miniškolička pro nově přijaté děti do MŠ. Pro tyto děti byl připraven bohatý program. Děti si nejen prohlédly prostory MŠ, ale získaly i nejrůznější dovednosti např. poznávaly zvířátka, naučily se  novou básničku o Broučkovi, zatančily si několik tanečků na známé melodie, ve výtvarném koutku si vytvořily obrázek, prošly si dráhu plnou překážek a vyzkoušely si průlezky na naší zahradě.

VÝLET 
Ve čtvrtek 2.června jsme se vydali autobusem na výlet do Vracova na vláčky Železnice 600. Projeli jsme se zmenšenou vlakovou soupravou v krásném areálu. Shlédli jsme přednášku o včeličkách a prohlédli jsme si prosklený včelí úl a život v něm. Děti si také pohrály na průlezkách a nechyběla ani svačinka v krásném prostředí Železnice 600. Dětem se výlet moc líbil a odvážely si krásné zážitky.

DEN DĚTÍ
Ve středu 1.června jsme oslavovali v naší MŠ Den dětí. Pro všechny děti byla připravena POHÁDKOVÁ ZAHRADA. Děti byly rozděleny do skupin a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, která byla vždy zaměřena na nějakou pohádku. Za splnění všech úkolů dostaly děti zmrzlinu. Slavnost jsme ukončili pohádkovou diskotékou.

PROHLÍDKA SUDOMĚŘICKÝCH KROJŮ
V pátek 6.května jsme navštívili společenské centrum Sudomír, kde jsme si prohlédli výstavu místních krojů. Výstavu si pro nás připravily děti 3. ročníku pod vedením p. uč. Mgr. Žanety Frolkové. Poslechli jsme si krásný výklad o historii krojů a o nošení krojů při různých příležitostech. 

STARÁME SE O NAŠI PŘÍRODU A PLANETU ZEMI
ve čtvrtek 21. dubna se děti ze třídy Včeliček a Berušek vydaly uklízet prostranství kolem cesty ke škole, u hřbitova, cestu za kostelem a cestu za školkou. Tato aktivita proběhla v rámci  akce DNE ZEMĚ. Děti hledaly odhozené odpadky, upozorňovaly na ně a paní učitelky potom sbíraly odpadky do pytle. Podařilo se nám nasbírat skoro dva půl pytle různých odhozených věcí(pet láhve, plechovky, papíry, sklo, roušky, baterky apod.). 

VÝLET PŘEDŠKOLÁKŮ DO SKANZENU 

V úterý 12.dubna se vydali předškoláci na výlet do skanzenu ve Strážnici na akci Fašaňky, fašaňky Velká noc ide. Pro děti při procházce areálem skanzenu byly připraveny různá stanoviště, na kterých se děti dozvěděly o různých zvycích a tradicích v období Fašaňku a Velikonoc. Děti měly možnost ochutnat i místní speciality patřící do období Velikonoc (boží milosti, jidášky). Viděly, jak se plete pomlázka, jak se dělá píšťalka a malují kraslice. Na závěr si děti vyrobily každý svůj zápich do květináče. Na zpáteční cestu na autobusové nádraží jsme se vydali přes areál zámeckého parku, kde jsme pozorovali stromy, veverku, zámek a jiné zajímavosti parku. Děti si výlet užily a měly spoustu zážitků.

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ
 KNIHOVNY
V pátek 8.dubna děti ze třídy Včeliček navštívily místní knihovnu. Paní knihovnice Monika Podrazilová dětem ukázala jak jsou v knihovně knihy seřazeny, jak se o knihy staráme, ukázala dětem průkazku do knihovny. Děti si mohly taky knihy,které je zaujaly prohlédnout.Dětem se v knihovně líbilo. 

PLAVÁNÍ V HODONÍNĚ
V pondělí 4.a 11.dubna navštívili předškoláci první dvě hodiny plavecké výuky. Děti byly rozděleny do družstev a  formou her se  seznamují s vodou, učí se splývat, ležet na vodě a potápět se. 


DIVADLO ŠIKULKA
31. března navštívilo naši MŠ loutkové divadlo Šikulka. Děti shlédly tři krásné a poučné pohádky zaměřené na hyg. návyky a zdraví. Dětem se pohádky velmi líbily.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE 3.TŘÍDĚ ZŠ
Ve středu 30.března navštívili předškoláci hodinu angličtiny ve třetí třídě ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Žanety Frolkové. Děti pracovaly ve skupinách s dětmi ze třetí třídy.Zpívaly anglickou písničku s ukazováním, pracovaly na interaktivní tabuli a učili se pomocí skládání obrázků protiklady v angličtině. Dětem se ve škole moc líbilo.

BERUŠKY V KNIHOVNĚ
25. března navštívily děti ze třídy Berušek místní knihovnu. Paní knihovnice dětem ukázala nejen prostory knihovny se spoustou knih, ale  vysvětlila jim, k čemu knihovna slouží,  jak se dá knížka půjčit a také jak se o knihy musíme starat. Dětem se návštěva moc líbila a odnášely si spoustu nových poznatků.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V 1. TŘÍDĚ ZŠ
Ve středu 23. března navštívili předškoláci hodinu prvouky v první třídě ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Tomšejové. Děti po přivítání písničky za doprovodu kytary byly rozděleny do šesti skupin a plnily badatelské úkoly, které jim vysvětlovaly děti z první třídy. Měly za úkol např. (zjistit, co plave ve vodě, jaká vznikne barva mícháním základních barev, jak plave vejce ve vodě se solí a další různé úkoly). Na závěr hodiny předvedla dětem paní uč. všem dětem výrobu sopky. Dětem se v hodině moc líbilo a odnesly si spoustu zážitků z bádání.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE 2. TŘÍDĚ ZŠ
Ve čtvrtek 17. března navštívii předškoláci ZŠ  druhou třídu pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily Foltýnové v rámci projektu "S úsměvem do školy". Děti společně ve skupinkách se staršími školáky ve výuce matematiky počítaly na interaktivní tabuli, přiřazovaly čísla k počtu a hrály hru na detektivy, kdy měli za úkol spočítat topení  v budově ZŠ. Děti se tím seznámily s prostředím školy a moc se jim ve škole líbilo.

KONZULTACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
V úterý 1.března a ve středu 2.března proběhly osobní konzultace pro rodiče dětí předškoláků o vzdělávacích pokrocích jejich dětí.

KARNEVAL
24. února se v naší MŠ uskutečnil karneval. Děti se zúčastnily karnevalového veselí v krásných kostýmech, tančilo se, zpívalo, hrály se nejrůznější hry a bylo veselo. Na závěr celého karnevalu si děti slavnostně připily dětským šampáněm a dostaly krásné odměny s malou sladkostí.

ZIMNÍ OLYMPIÁDA
V týdnu od 14.2. do 18.2. probíhala ve třídě Berušek Zimní olympiáda. Děti se dozvěděly spoustu nových informací, a to jak o olympiádě, tak také o zimních sportech a bezpečnosti, vyzkoušely si nejrůznější sportovní pomůcky a nechyběly ani sportovní soutěže v různých disciplínách např. hokej, lyžování nebo jízda na bobech. Vyvrcholením celé olympiády bylo slavnostní předání zlatých medailí.

BERUŠKY HLEDAJÍ OŘÍŠKY PRO VEVERKU ZRZEČKU
10.února děti ze třídy Berušek dostaly dopis od veverky Zrzečky, která je prosila o pomoc. Připravila si totiž na zimu málo oříšků a vzhledem k tomu, že zima je dlouhá, tak nemá co jíst. Děti se rozhodly, že veverce Zrzečce musíme pomoci. Vydali jsme se  tedy po vyznačené cestě, plnili jsme úkoly a hledali oříšky pro veverku. Nalezené oříšky jsme uložili do malého lesíka za školkou a veverce jsme popřáli dobrou chuť. Děti si odnášely nejen zážitky z putování a plnění úkolů, ale i neskutečnou radost z toho, že se jim podařilo zachránit veverku Zrzečku.

PROJEKTOVÝ DEN VE TŘÍDĚ VČELIČEK
12. ledna proběhl ve třídě projektový den pod názvem Zkoumání živlů kolem nás - vítr, voda, vzduch. Děti poznávaly formou rozhovorů, pokusů vlastnosti vody a vzduchu. Vyráběly si vodoměrku, létající vlaštovku z papíru, srážkoměr, anemometr. Během dopoledne hrály také různé pohybové hry.  Získané informace a vědomosti uplatňují děti při pozorování různých podob vody v přírodě.

PROHLÍDKA MÍSTNÍHO KOSTELA

7. ledna měly děti možnost si prohlédnout náš kostel s jeho vánoční výzdobu a vystavený betlém v kostele.

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ

6.ledna se děti z naší MŠ vydaly na tříkralové koledování po obci. Děti ze třídy Berušek  zazpívaly koledy v ZŠ a v obchodě Enapo. Starší děti navštívily vzdálenější místa v obci a své koledování a přání do Nového roku uskutečnily na obecním úřadě a v obchodě Coop. Děti za svou snahu byly odměněny sladkostmi, které si po cestě zpět do školky s radostí vychutnaly.

VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ

17.prosince proběhla vánoční nadílka v obou třídách. Po společném zpívání  koled ve vestibulu školky děti s napětím očekávaly cinkání zvonečku a s radostí rozbalovaly dárečky pod stromečkem. Děti obou tříd našly pod stromečkem stavebnice, hračky, fotbalové branky, hry a pohádkové knihy pro děti.

BESEDA PŘEDŠKOLÁKŮ SE SPISOVATELEM 
13.prosince se děti předškoláci zůčastnily v ZŠ besedy se spisovatelem Jiřím Šanderou. Děti se zájmem sledovaly povídání o knihách, hádaly hádanky o zvířatech a poslechly si pohádkový příběh, který dětem pan spisovatel přečetl.

PROJEKTOVÝ DEN VE TŘÍDĚ
 BERUŠEK
10.prosince proběhl ve třídě Berušek projektový den CHKO Bílé Karpaty pod názvem "Poly zkoumá vítr a vodu". Děti se během dopoledne dozvěděly různé informace o větru a vodě. Děti si měly možnost společně vyrobit papírový anemometr, pomocí kterého mohou sledovat sílu větru. Různými pokusy poznávaly vlastnosti vody, přivolávaly déšť,poznávaly sluchem různé zvuky vody i větru. Dětem se projektový den velmi líbil, neboť si odnášely nejen spoustu zážitků z prožitkového učení, ale i mnoho poznatků, které často využíváme např. při každodenním hodnocení počasí a nebo také při vycházkách, kdy rádi pozorujeme přírodu a přírodní jevy. S velkým zájmem děti např. zkoumají vodu v kalužích, led, vločky sněhu, jinovatku, pozorují sílu větru a deště. Získané poznatky z projektového dne jsou pro děti velkým přínosem.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
6. prosince navštívil naši MŠ Mikuláš se svojí družinou.

BESEDA S KNIHOVNICÍ
18. listopadu navštívila naši MŠ knihovnice paní Podrazilová, která si pro děti připravila program o dětských knihách a tvořivou dílničku.

HUDEBNÍ PŘEDSTAVENÍ ,,MUZIKÁLEK"

16. listopadu děti shlédly hudební představení pana Mgr. Břetislava Vojkůvky s názvem ,,Muzikálek".

PODZIMNÍČCI
Od 18. do 22. října se uskutečnila v naší MŠ výstava Podzimníčků. Děti si své skřítky Podzimníčky vyráběly doma se svými rodiči a to z přírodních materiálů. Všichni Podzimníčci byli moc krásní a tak si všechny děti zasloužily odměnu.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

30. září 2021 se v naší MŠ uskutečnila akce pod názvem ,,USPÁVÁNÍ BROUČKŮ". Děti přišly se svými rodiči v podvečer na zahradu MŠ, kde na ně čekal hezký program. Byla připravena ke zdolání překážková dráha na jejímž konci dostaly děti kamínek, na který namalovaly nějakého broučka. Za úspěšně zdolanou dráhu dostaly děti medaili a drobnou sladkost. Celou atmosféru této akce dolaďoval zpěv písní při kytaře. Děti také shlédly promítání pohádky ,,Broučci se ukládají k zimnímu spánku". Jakmile se setmělo, tak si děti rozsvítily své přinesené lampióny nebo lucerničky a vydali jsme se průvodem za humna MŠ, kde jsme uložili do trávy namalované broučky a na rozloučenou všichni  tichounce broučkům zazpívali krásnou píseň ,,Mravenčí ukolébavku".

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy