logotyp

Uskutečněné akce 2022/2023

POHYBOVÝ TRÉNINK DĚTÍ ZE TŘÍDY VČELIČEK
v pondělí 12. června se děti ze třídy Včeliček zúčastnily pohybového tréninku na zahradě MŠ pod vedením trenérů z Hodonína. Trénink se uskutečnil v době od 9.00 hod. do 10.00. hod. Děti plnily různé pohybové hry na rozvoj rychlosti,postřehu a obratnosti a také spolupráci ve družstvech. Tyto aktivity se uskutečnily v rámci projektu "Školky v pohybu". Dětem se hry a činnosti moc líbily a doufáme, že jsme navázali spolupráci do dalších let.

NÁVŠTĚVA  V MŠ ZE ZAMBIE
ve čtvrtek 8.června navštívila naši školku paní Kateřina Janečková, která k nám přivedla učitele Johna a učitelku Kate ze Zambie. Děti se učily názvy zvířat, seznamovaly se s tím, jak nosí ženy v Zambii malé děti uvázané v šátku na zádech. Poslouchaly povídání učitelů a seznamovaly se s tím, jak žijí lidé a děti v Zambii. Na závěr besedy si děti zatancovaly ve třídě Berušek tanec Mazurku a ve třídě Včeliček chtěly děti předvést tanec "Děti ráje" do kterého se zapojil i pan učitel Johny ze Zambie. Učitelé ze Zambie si prohlédli třídy, jídelnu a zázemí pro učitelky  a také se byli podívat na zahradě. Beseda se dětem moc líbila a zajímala je, o čemž svědčily i otázky dětí, na které se pana Johna a paní Kate děti ptaly.

VÝLET NA FARMU VE STARÉM MĚSTĚ
Ve středu 7. června jsme s dětmi z obou tříd vyrazili autobusem na výlet na Farmu ve Starém městě. Děti se po příjezdu nasvačily. Potom si měly možnost prohlédnout zvířata, která na farmě žijí, jako jsou kozy, koně, ovce, morčata, králíci, lamy, klokani, velbloudi a prasátka.Každé dítě mělo k dispozici granule,které jsme zakoupili a děti mohly zvířata samy krmit. Potom se děti povozily na poníkovi a mohly si zadovádět na malém dětském hřišti,které zde bylo k dispozici. Děti si výlet  užily, moc se nám líbil a odváželi jsme si krásné zážitky.

POHÁDKOVÁ ZAHRADA
V pátek 2.června si paní učitelky přichystaly pro děti ku příležitosti dne dětí Pohádkovou zahradu. Děti byly rozděleny do družstev a na šesti stanovištích měly plnit úkoly související s tématikou pohádek. Děti měli za úkol postavit věž z barevných kostek. Pomáhaly prasátkům  převést na kolečkách molitanové kostky a z těchto kostek postavit společně domeček.  Jako rytíři skákaly na konících. Přecházely po nášlapných kamenech , aby zachránily zakletou žabku. Hledaly ztracené oříšky pro Popelku, Chytaly rybičky , aby jim splnila rybka přání. Za každý splněný úkol dostaly děti razítko . Za všechny splněné diciplíny dostaly děti sladkou odměnu, kterou dětem věnoval Spolek rodiče dětem. Na závěr pohádkové zahrady čekala na děti hudba s dikotékou.

DEN DĚTÍ 
Ve čtvrtek 1. června si děti užily svůj svátek na zahradě MŠ, kde si hrály s novými hračkami,které děti dostaly. Házely novými magnetickými šipkami na magnetický terč, a hod míčkem procvičovaly házením na nové pomalované plechovky. Děti si také zadováděly na nově přivezeném písku na pískovišti a domů si odnášelo každé dítě bublifuk.

VÝCHOVNÝ KONCERT V ZUŠ VE STRÁŽNICI
Ve středu 24. května se děti předškoláci vydaly autobusovou dopravou na výchovný koncert do ZUŠ ve Strážnici. Děti se během pohádkového příběhu O ztracených notičkách seznámily s různými hudebními nástroji. Na tyto nástroje jim zahrály děti, které navštěvují ZUŠ. Po koncertě jsme s dětmi navštívily Farní zahradu, kde se děti občerstvily a mohly se chvíli proběhnout a zahrát se na průlezkách a houpačkách.  Koncert se dětem moc líbil. 

ŠKOLNÍ AKADEMIE KE DNI MATEK
V pondělí 15.května odpoledne proběhla Školní akademie ku příležitosti Svátku matek, kde vystoupily děti z mateřské i základní školy. Děti ze třídy Berušek si připravily tanec Šmoulí párty. Děti ze třídy Včeliček přenesly rodiče do bezstarostných časů při tanci s pompony na píseň Děti ráje.

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ VE 4. TŘÍDĚ ZŠ
V pátek 5. května navštívili předškoláci v rámci projektu hodinu tělesné výchovy ve 4.třídě ZŠ pod vedením Mgr. Pavli Brázdové. Děti se zapojily do výuky se staršími dětmi, běhaly, hrály hry ve družstvech, cvičily dle instrukcí a zapojily se do vybíjené. Dětem se hodiny  tělocviku moc líbila.

VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA
V úterý 2. května přijelo do naší mateřské školy divadlo kouzel "Duo Waldini". Děti měly možnost shlédnou různé druhy kouzel a triků a některé děti byly do kouzlení taky zapojeny. Představení se zúčastnily děti, které nebyly na plavání a mladší děti ze třídy Berušek. Dětem se představení moc líbilo a věříme, že kouzelník navštíví naši MŠ i někdy příště.

REJ ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ VE TŘÍDĚ VČELIČEK
V pátek 28.dubna proběhl Rej čarodějnic ve třídě Včeliček. Děti během celého dne byly v kostýmech a plnily různé úkoly,aby mohly zachránit čarodějnici Agátu. Za splněné úkoly dostávaly děti ingredience, které potom děti přidaly do kouzelného lektvaru. S paní učitelkou tento kouzelný lektvar potom vyrobily a čarodějnici Agátu tím zachránily. Za snahu děti dostaly sladkou odměnu a papírovou čarodějnici.

VYŠETŘENÍ ZRAKU 
Ve středu 24.dubna proběhlo pro přihlášené děti vyšetření očí přístrojem PLUSOPTIX.Tato akce se koná v rámci projektu "Koukají na nás správně" do kterého je naše MŠ zapojena.

DEN ZEMĚ
v pátek 21.dubna se děti z obou tříd vydaly uklízet okolí mateřské školy v rámci svátku Dne Země. Děti ze třídy Berušek uklízely okolí MŠ za školkou. Starší děti uklízely ulici kolem starého hřbitova a větrolam u vinohradů. Jde vidět, že dětem není
okolí a příroda lhostejná, uklízení je bavilo a doufáme,že jim nadšení ochrany přírody a okolí zůstane po celý život.

NÁVŠTÉVA 3.TŘÍDY V ZŠ
Ve čtvrtek 20. dubna navštívili předškoláci třetí třídu ZŠ pod vedením Mgr. Ludmily Foltýnové. Děti se seznámily s anglickým jazykem, poznávaly barvy a naučily se je pojmenovat anglicky. Návštěva proběhla v rámci projektu "S úsměvem do školy".

UKÁZKA ZDOBENÍ KRASLIC
V úterý 28.března navštívila naši MŠ paní Baďurová, která dětem ukázala malované a vyškrabované kraslice a ukázala jim jak se vajíčka zdobí. Děti beseda s ukázkou velmi zaujala a těšíme se na další ukázku v příštím roce.

VČELIČKY V KNIHOVNĚ
Ve čtvrtek 23.března děti ze třídy Včeliček navštívily místní knihovnu. Paní knihovnice Monika Podrazilová dětem ukázala jaké knihy v knihovně jsou, jak jsou rozděleny. Seznámila děti jak se mohou do knihovny přihlásit a ukázala dětem průkazku čtenáře. Na závěr návštěvy dostaly děti různé omalovánky a také jsme si půjčili do mateřské školky knihu,kterou si budeme číst při odpočinku po obědě.

NETRADIČNÍ TÉMATA
ve
třídě VČELIČEK
V březnu jsme měli zajímavá témata na činnosti v MŠ "Vesmírné putování" a "Roboti, tvary a věci kolem nás". Při těchto tématech se děti mj. učily programovat beeboty a ozoboty, které má naše škola k dispozici. Dále děti poznávaly různé materiály (sklo, kovy, textil, ...) a vytvořily nápadité výrobky - vesmírné rakety a také roboty dle své fantazie, ze kterých jsme si udělali v hale MŠ krásnou výstavu.

NÁVŠTEVA PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ V 5.třídě

V pátek 10. března navštívili předškoláci 5. třídu ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Terezy Orságové v projektu „S úsměvem do školy“. Zapojili se do hodiny čtení, kde předškoláci plnili různé úkoly související s rozvojem řečového projevu. Doplňovali malované čtení, při četbě dětí z páté třídy doplňovali správný tvar slova, poslouchali čtený příběh o jaru, učili se básničku o sněžence a vykreslovali si obrázek sněženky. Dětem se ve škole líbilo.

DIVADLO LENKA
8. března přijela do školky paní Lenka Sasínová s loutkovým divadlem a marionetami. Pro děti byly připraveny tři pohádky s názvem „Kominíček a Majdalenka“, „Sněhurka a sedm trpaslíků“ a „Otesánek“. Podle toho, jak děti se zaujetím sledovaly děj pohádek, se dětem pohádky moc líbily a určitě u nás „Divadlo Lenka“ nebylo naposled.

KONZULTACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ
Ve dnech 28. února a 1. března se uskutečnily konzultace s rodiči dětí předškoláků před zápisem do ZŠ. 

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ
Ve středu 15.února se předškoláci zúčastnili výuky první třídy v ZŠ pod vedením paní uč.  Mgr.Šárky Daňkové. Tato návštěva se uskutečnila v rámci projektu "S úsměvem do školy", kdy se děti budou seznamovat s prostředím, třídami, učitelkami v základní škole. V první třídě děti pracovaly ve skupinkách na stanovištích, kde plnily různé úkoly na procvičování grafomotoriky, matematických představ, skládaly obrázky podle instrukcí, hledaly rozdíly a pracovaly na interaktivní tabuli. Na stanovištích se předškolákům věnovali děti z první třídy, které jim dané úkoly děti vysvětlovaly. Předškolákům se v první třídě moc líbilo a těší se na další návštěvu v ZŠ.

KARNEVAL
V týdnu od 13. do 17. února jsme se připravovali na karnevalové veselí. V mateřské školce se nám objevila veselá výzdoba, klauni, balónky a v pátek 17. února vypukl karneval, na který se děti velmi těšily. Po svačině jsme se vydali na obchůzku masek po celé školce, děti se ukázaly paním kuchařkám a potom na děti ve třídách čekaly soutěže, hry a tancování, které si paní učitelky pro děti připravily. Za snahu a krásné kostýmy dostaly děti balíček sladkostí, který jim byl pořízen z výtěžku na vánočním jarmarku.

DIVADLO ŠIKULKA
Ve čtvrtek 12. ledna navštívilo naši MŠ divadlo Šikulka se třemi pohádkami ,,Nepořádný medvídek", ,,Neposlušný Matýsek" a ,,Kamarádi z Antarktidy, aneb o tučňákovi a novém přátelství". Dětem se pohádky moc líbily.

NA PROHLÍDCE BETLÉMŮ

Ve středu 11. ledna jsme navštívili místní kostel, kde si děti prohlédly vystavený betlém a také výzdobu kostela.

TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ

V pátek 6. 1. 2023 jsme se vydali s dětmi na Tříkrálové koledování. Navštívili jsme základní školu, obchod a obyvatele Domova pokojného stáří. Všem jsme zazpívali a popřáli vše dobré do nového roku 2023.

NA NÁVŠTĚVĚ V DOMĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ

V úterý 20. prosince jsme navštívili babičky a dědečky v Domově pokojného stáří, kde jsme jim zazpívali několik koled, popřáli jsme jim krásné vánoce a děti jim předaly přáníčka s vyrobenými dárečky.

VÁNOČNÍ NADÍLKA

Ve čtvrtek 15.prosince se uskutečnila  vánoční nadílka ve třídách. Společně jsme si zazpívali několik koled a čekali jsme až uslyšíme zvonění Ježíška a pak jsme se rozešli do tříd, kde na děti čekaly dárečky pod stromečkem. Během tohoto dne byl pro děti připraven také slavnostní oběd. Celý den jsme prožívali v krásné vánoční atmosféře. 

DIVADLO POHÁDKY Z TRUHLICE

Ve čtvrtek 8. prosince přijelo do naší MŠ divadlo s vánoční pohádkou ,,O hvězdičce". Dětem se pohádka moc líbila.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

V pondělí 5.prosince dopoledne nás navštívil Mikuláš se svým doprovodem a nadělil dětem drobné dárečky.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V sobotu 26. listopadu děti naší MŠ vystoupily s připraveným pásmem písniček a básniček na obecní akci ,,Rozsvícení vánočního stromu", která byla spojena s jarmarkem.

ADVENTNÍ DÍLNIČKY

Ve středu 23.listopadu se uskutečnily v jídelně MŠ Adventní dílny a to  ve spolupráci s paní Lenkou Podrazilovou. Děti  si se svými rodiči či prarodiči vytvořily krásné adventní věnečky. Během celé akce bylo připraveno malé pohoštění a také zde byla krásná předvánoční atmosféra za zvuku vánočních koled.

BESEDA SE SPISOVATELKOU

V úterý 22.listopadu se děti předškoláci zúčastnily besedy se spisovatelkou a ilustrátorkou Terezou Pařízkovou. Beseda proběhla v kulturním centru „Sudomír“.

PODZIMNÍČCI A PODZIMNÍ DOSTAVENÍČKO

Od pondělí 17. října do středy 19. října se uskutečnila v naší školce výstava Podzimníčků, které vytvořily děti se svými rodiči. Ve středu 19. října proběhlo v naší školce slavnostní vyhodnocení, neboť všechny výrobky byly moc krásné. Po vyhodnocení byli Podzimníčci převezeni do kulturního centra Sudomír, kde se ve čtvrtek 20. října odpoledne uskutečnilo Podzimní dostaveníčko na kterém byli tito Podzimníčci vystaveni. Pro děti i dospělé byly připraveny rukodělné dílničky, ochutnávka dobrot ze školní jídelny a jarmark výrobků.

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

4. října 2022 se uskutečnila na zahradě akce „Uspávání broučků" s lampiónovým průvodem. Děti pomáhaly broučkům připravit se na zimu tím, že plnily nejrůznější úkoly a zdolávaly různé překážky, namalovaly si také svého broučka na kamínek, nechyběl ani tanec při hudbě a na závěr jsme se všichni vydali s lampiónky uložit broučky k zimnímu spánku, kde jsme jim zazpívali ukolébavku.

UKÁZKA DRAVCŮ

9. září 2022 děti ze třídy Včeliček se zúčastnily na zahradě ZŠ ukázky dravců.

VÝSTAVA PTACTVA A DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

9. září 2022 jsme navštívili místní výstavu ptactva a drobného zvířectva, která se uskutečnila na Statku. Výstavu pořádal místní Spolek chovatelů. Dětem se na výstavě moc líbilo.

 

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy