logotyp

Uskutečněné akce 2018/2019

Dravci

Dne 1. 10. 2018 se žáci mateřské i základní školy zúčastnili výukového programu o dravcích. Celou hodinu mohly děti pozorovat a sledovat rozdílné druhy dravých ptáků. Celý výklad byl pojat velmi zábavnou formou a všechny zúčastněné naprosto pohltil. Několikrát přistál samotný opeřenec někomu na hlavě, děti si mohly dravce pohladit nebo je dokonce ovládat hlasem. K vidění bylo mnoho druhů těchto dravců, ale nejvíc se nám vryla do paměti obrovská sova "Bublina" nebo majestátní orel bělohlavý. Budeme se opět těšit někdy příště.

Slavnostní zahájení školního roku

Dne 3. 9. 2018 v 8. 30 hod. se uskutečnilo za přítomnosti pana starosty slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019.

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 11.10.2018 byla Základní škola v Sudoměřicích otevřena pro veřejnost. Celé dvě hodiny mohli rodiče a příbuzní žáků pozorovat výuku a chod školy v přímém přenosu. Návštěvy mohly srovnat, jak se výuka ve škole zmodernizovala a to zejména díky nově zakoupeným interaktivním tabulím nebo využitím tabletů. Dále jistě všichni příchozí ocenili a pochválili nový interiér školy. Výmalba na chodbě, nové podlahy nebo nábytek ve třídách, tak to jsou hlavní prvky, které stojí za to zmínit. Pokud jste nestihli letošní Den otevřených dvěří máte možnost zase za rok. Těšíme se na Vás a děkujeme všem, co si udělali čas a přišli. 

Podzimní dostaveníčko

Již od pondělí se v obou školách začali objevovat výroky z přírodnin tzv. Podzimníčci. A to byl jasný signál, že se přiblížilo tradiční Podzimní dostaveníčko v tělocvičeně. Letos jsme jej naplánovali na čtvrtek 11.10. Tato akce má za cíl svést lidi dohromady, vytvořit prostor pro dialog a to nejenom o škole, ale i o běžných věcech. Díky spolupráci nás všech měl i letošní ročník úspěch a některým se ani po 6 hodině večerní nechtělo z akce domů. Připravené byly dílničky pro všechny tvořivce, občerstvení pro mlsálky a výstava Podzimníků pro pobavení a inspiraci. Sešly se krásné a nápadité výrobky, které nás všechny potěšily. Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří si našli čas a svojí kreativitou přispěli ke konání této akce. Dále se sluší poděkovat zaměstancům obou škol, jídelny a obce za přípravu zázemí, výzdoby a občerstvení. 

A nyní vám přinášíme výsledky hodnocení Podzimníků v ZŠ:
1. místo HRAD - Agáta Hajdinová,
2. místo HODINY a BUDKA NA MUŘÍ NOŽCE - Jakub a Dominik Švrčkovi,
3. místo JEŽEK - Natálie Lavrovičová.
Za sladké odměny pro všechny autory letošních Podzimníků děkujeme spolku "Rodiče dětem". 

Užívejte krásným podzimních dní a těšíme zase na další setkání s Vámi všemi. 


Ples školy

Dne 12.1.2019 se uskutečnil tradiční ples naší školy. Organizátory plesu byl  spolek Rodiče dětem,za což jim  patří velký dík.  Děkujeme také žákům 5. a žákyni 4. ročníku  za jejich vystoupení, paní učitelce Damborské za nácvik předtančení, paní Radce Bučkové za výzdobu, Obci Sudoměřice za podporu a spolupráci,  rodičům dětí, kteří vystupovali za spolupráci a podporu, mažoretkám a jejich vedoucím za vystoupení  a  poděkování také patří všem, kteří ples podpořili svojí účastí nebo jakoukoliv podporou.

Vánoční hudební program

V pátek dne  14. 12. 2018 se 9.00 hodin uskutečnil ve spolupráci se ZŠ a MŠ Petrov hudební vánoční program Radima Zenkla v kulturním centru v Petrově.

Projekt EKOLOGIE- Třídění odpadu

Dne 16. října se uskutečnil ekologický program „Tonda Obal“, který měl dětem více přiblížit důležitost třídění odpadu a recyklace. Žáci si sami formou hry zkoušeli třídit obrázky s různými druhy odpadků, měli možnost vidět drtě nejrůznějších materiálů, které se pak dále zpracovávají, seznámili se se způsobem zpracování plastů a jeho následným využitím. 4. a 5. ročník se ještě na nezbytnost třídění odpadků zaměřil v projektu, ve kterém děti upozornily na odpadky, které vyplavilo moře a na jejich katastrofický dopad na život mořských živočichů. Veškeré nalezené informace žáci zpracovali do přehledné naučné tabule.

AJ s rodilým mluvčím

Každé první pondělí v měsíci vyučuje hodinu anglického jazyka rodilá mluvčí Charlotte. Pro žáky je to dobrá zkušenost konverzovat pouze v cizím jazyce a tak si zdokonalovat své komunikační jazykové schopnosti.

Strašidlácký den

Dne 26. 10. 2018 jsme si všichni užili tematicky zaměřenou výuku v převlecích. Dopoledne   plné  hravých úkolů a her nám zpestřilo běžnou výuku.

Bramborové odpoledne ve 2. třídě

Po loňských čtyřech společných setkání rodičů a dětí z 2. třídy strávených spolu s paní třídní učitelkou jsme i letos na tuto příjemnou „tradici“ navázali a setkali se 12. listopadu opět v kmenové třídě. Tentokrát jsme nazvali naše společné setkání „Bramborové odpoledne“. Byly připraveny „bramborové hry“ - pexeso z brambor, hledání brambory pod kelímky, tvoření – postavičky z brambor a přírodnin či vtipná brambora – dokreslování obrázku. Nechyběla ani společná „pohybovka“ - nošení a vynášení brambor z kruhu do kruhu nebo hra „Zdravení“, do které se zapojili opravdu všichni. O výborné pohoštění se postaraly ochotné maminky. Celá akce se nesla v pohodovém a přátelském duchu. Další společné setkání je plánováno před Vánocemi.

 

Zubní hygiena – prevence zubního kazu

Dne 13. listopadu  jsme do naší školy pozvali studentky z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, které studují obor Zubní lékařství, aby našim žákům předaly nové poznatky z oblasti prevence zubního kazu a péče o zuby. Jejich hodina věnovaná tomuto tématu byla zcela vyčerpávající. Díky nim jsme se dozvěděli, že kartáček je lepší menší, měkčí a s rovnými štětinkami. Důležité je také, ne jak dlouho čistíme, ale abychom čistili tak dlouho, dokud zuby nebudou čisté! Od Kláry Kazíkové a Kamily Malečkové se naši žáci dočkali velmi pěkného ohodnocení. Všimli si, že děti jsou nejen bystré, ale péči o zuby se doopravdy věnují a leží jim na srdci.

Dopravní výchova

Dne 8. 11. 2018 přijeli do školy za žáky 4. ročník  příslušníci Městské policie. Ve dvou vyučovacích hodinách se věnovali  dopravní výchově.  Dne 12. 11. 2018 se pak  vydali na dopravní hřiště ZŠ Vančurova v Hodoníně, kde plnili pod dohledem Městské policie praktickou část. Policisté naše žáky chválili a  některé zařadí  do dopravní soutěže, která se uskuteční na jaro. 

Klub zábávné logiky a deskových her

I v letošním roce vybraní žáci z 3., 4. a 5. ročníku navštěvují Klub zábavné logiky a deskových her. Cílem je rozvíjet logické myšlení a zdravou soutěživost žáků. Žáci zde chodí opravdu rádi, společně trávíme 90 minut plných zábavného přemýšlení a hraní her.

Od října máme také nové přírůstky, kteří se jmenují Ozoboti. Jsou to malí robotci, kteří se programují pomocí kreslení čar a ozokódů (speciálních barevných značek), které tvoří dráhy. Robotek poté dokáže po dráze jet, svítit různými barvami a dělat nejrůznější triky (otáčky, zpětný chod, točení se jako tornádo apod.). Žáci dráhy vytváří opravdu s nadšením a máme radost z každého dojetí Ozobota do cíle.

Mezi naše další oblíbené deskové hry patří Velbloudí dostihy, u kterých trénujeme především odhad a předvídání herních kroků do budoucna. Dále rádi hrajeme hry Ubongo, Dixit  a 3IQ. Užijeme si opravdu kopec srandy a u toho se i zábavnou formou učíme.

Zpívání u stromečku

Dne 20.12.2018 se uskutečnilo již tradiční "Zpívání u stromečku", jehož součástí byl také vánoční jarmark (MŠ. ZŠ. ŠD). Děti z mateřské a základní školy vystoupily s pásmem vánočních básniček a písniček. Děti z dramatického kroužku zahrály představením o ztraceném vánočním dárku, který  také společně s paní učitelkou vymyslely. Dle  reakcí přítomných tento příběh a  skvělé výkony herců  pobavily nejednoho diváka.  Tentokrát nám přálo i počasí a podtrhlo  tak kouzelnou vánoční atmosféru.

Kino

Dne 30. 1. 2019 jsme se vydali  do kina Morava ve Veselí nad Moravou na filmové představení Pat a Mat- zimní radovánky. Věříme, že si příběh plný humorných scén užili všichni žáci. Děkujeme spolku rodiče dětem za podporu a úhradu vstupného.

Výpis z Vysvědčení

Dne 31. 1. 2019 byl dětem předán Výpis z vysvědčení.

Vánoční posezení s rodiči

            V prosinci se uskutečnila vánoční posezení rodičů a dětí ve třídách. Děti tvořily společně s rodiči  vánoční ozdoby a další předměty a šlo jim to pěkně od ruky. Společně všichni hráli různé hry a pochutnali si na přichystaných dobrotách. Jsme rádi, že přišli i někteří tatínci. Moc děkujeme všem zúčastněným, že si v uspěchaném předvánočním čase našli čas a společně s dětmi přišli. Odměnou jim jistě byly usměvavé tváře jejich dětí, které si společně strávený čas ve škole mimo běžné vyučování užívaly plnými doušky.

Více

Předškoláčci v 1. třídě

Předškoláčci v 1. tříděDne 6. 2. 2019 navštívili naši předškoláci 1. třídu v hodině prvouky. Ta byla zaměřena na roční období. Děti tvořily ve smíšených skupinkách víly. Každá z nich představovala jedno roční období. Práce se jim vydařila. Společná hodina se dětem líbila a naši přeedškoláčci už se těší do školy.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Navsteva_predskolaku_v_1._tride_ZS#

Recitační soutěž

Dne 5. 3. 2019 se konalo školní kolo recitační soutěže, které potěšilo nejenom paní učitelky, ale hlavně také všechny spolužáky. Ti byli pozorní diváci a posluchači a každého odvážlivce odměnili velkým potleskem. V první kategorii všechny nadchl Pavel Harašta z prvního ročníku, který se s básničkou Vyšší ceny umístil na nejvyšším místě. Na místě druhém se umístil Oliver Straka také z prvního ročníku a na třetím místě se umístila Alžběta Tomčalová z druhého ročníku. V druhé kategorii jsme mohli vidět již větší recitátory ze 3., 4. a 5. ročníku. První místo zaujala Zuzana Janečková ze čtvrtého ročníku, která všechny naprosto odzbrojila svým přirozeným a velice vtipným projevem. Na druhém místě se umístila Natálie Patáková taktéž ze čtvrtého ročníku a na 3. místě pak skončila Adéla Pytlová z pátého ročníku. Věříme, že se všem soutěžícím dopoledne velice líbilo, každý si z něj odnesl příjemný zážitek a jsme velice rádi, že nás zástupci budou reprezentovat také na recitační soutěži v Petrově a na Soutěži mladých recitátorů (okresní kolo) v Hodoníně.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy 9. 4. 2019 proběhl zápis budoucích prvňáčků. Nechyběly úkoly, dort i kapka něčeho šumivého na oslavu tohoto slavnostního okamžiku. Kdo si zapomněl foťák ať nakoukne do naší fotogalerie, kde najde určitě pěkné vzpomínky na tento moment.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Zapis_do_1._rocniku_2019/

Keramická dílna

Keramická dílna
V dubnu jsme si do naší školy pozvali také zkušenou lektorku paní Marii Flašarovou, která děti provedla uměním tvorby z keramické hlíny. V jedné vyučovací hodině si děti vlastníma rukama vytvořily srdce, které si pak podle vlastní invence mohly vyzdobit. Dětem se i letos jejich usilovná práce moc povedla. Mohli to ostatně zhodnotit rodiče a především maminky, které toto srdce obdržely jako dárek ke Dni matek, který jsme oslavili všichni společně na školní akademii 13.5.2019. Děkujeme paní Marušce za její ochotu a trpělivost a těšíme se na další spolupráci. 
Fotky naleznete zde: https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Keramicka_dilna_duben/

Okresní kolo Dopravní soutěže

Okresní kolo Dopravní soutěže Z úžasného prvního místa se naší čtyřčlenné skupině podařilo postoupit ze základního kola DSMC v Hodoníně do okresního kola ve Veselí nad Moravou. Tentokrát se naši žáci zaměřili při přípravě na zdravovědu a společně se školní asistentkou prošli menším praktickým školením z tohoto oboru. A i přesto že nakonec neuspěli mohli být se svým umístěním naprosto spokojeni. Nejde vždy o to zvítězit, ale zúčastnit se. Naši žáci mají rozhodně našlápnuto do dalšího ročníku této soutěže, kde jim budeme ohromně držet pěsti a snad se dočkáme i dalšího krásného umístění. Děkujeme našim žákům za pěknou reprezentaci školy. Okresní koli se uskutečnilo 17.5. 2019 na dopravním hřišti DDM.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Okresni_kolo_Dopravni_souteze_ve_Veseli_nad_Moravou

Školní akademie 2019

Školní akademie 2019
13.5. 2019 se v budově a prostorách tělocvičny školy uskutečnila výroční školní akademie. Děti společně s jejich třídními učitelkami si pro rodiče, prarodiče, tetičky ba i strýčky připravily zábavné pásmo plné hudby, tance i poezie. Jak správně řekli moderátoři celé akce Adéla Pytlová a Oliver Horňák od každého rožku trošku a hlavně od srdce. Nechyběla prezentace mimoškolních aktivit a kroužků. Tělocvična praskala ve všech a vaše zpětné hodnocení a slova chvály nás do teď moc hřejí u srdce. Jsme moc rádi, že se Vám tato akce tolik líbila a že jste se při vystoupení vašich dětí dobře bavili. Těšíme se do budoucna na další taková milá setkání s Vámi. Škola chce velmi poděkovat všem, co se podíleli na organizaci. Zvukaři, spolek Rodiče dětem, učitelé, vychovatelé, asistenti, technické zázemí školy a žáci. Všichni dohromady totiž dokážeme uskutečnit takto příjemné zážitky a vzpomínky. 
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Skolni_akademie_2019

S úsměvem do školy

S úsměvem do školy
Od května do června se uskutečnil projekt spolupráce MŠ a ZŠ s názvem S úsměvem do školy, jehož cílem je přiblížit budoucím prvňáčkům budovu školy, organizaci a chod. Pro děti jsou připravené v jednotlivých třídách i družině tématické hodiny, kde se potkávají s kamarády a staršími žáky. I pro ně je taková výuka velkým přínosem. Učí se při ní trpělivosti, zodpovědnosti za druhé a mohou předávat svoje vlastní poznatky a dovednosti z výuky a ověřit si tak znalosti.
Co bylo pro děti ve třídách přichystáno se již teď můžete podívat do naší fotogalerie. 

https://skolasudky.rajce.idnes.cz/S_usmevem_do_skoly_-_1._trida
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/S_usmevem_do_skoly_-_2._trida
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Navsteva_predskolaku_ve_3._a_5._tride
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Navsteva_predskolaku_ve_4._tride

Jak to vypadá na hasičské stanici...

Jak to vypadá na hasičské stanici...
I když pršelo a bylo nevlídno tak naše škola pátek 3.5. 2019 prožila velmi zábavně a poučně. Vyrazili jsme totiž do Veselí nad Moravou, kde se konal den otevřených dveří na místní hasičské statnici. Pro naše žáky zde byly přichystány stanoviště plné zajímavých úkolů a předmětů, u kterých si mohli vyzkoušet jejich funkci. Viděli jsme jaké mají hasiči zázemí, dozvěděli jsme jak rychle se musí umět připravit a vyrazit na zásah. Prošmějdili jsme jejich veliké auto plné přístrojů a páček. Házeli jsme a rozmotávali hadice na vodu. Nosili jsme raněné spolužáky v nosítkách a spousty dalších věcí. Tato návštěva zaujala nejednoho kluka i holku. Děkujeme všem hasičům za jejich tvrdou a těžkou práci, které si moc vážíme. Doufáme, že se opět budeme moci setkat a povídat si o novinkách a vyměnit si nějaké zkušenosti. 

Projekt AFRIKA

Projekt AFRIKA
Do naší školy jsme pozvali dva lektory z Prahy, kteří jsou původem z Afriky. Cílem této hudebně taneční dílny bylo díky osobní zkušenosti a setkání s lidmi jiné rasy předcházet negativním postojům vůči těmto lidem ve společnosti. Při tomto neformálním setkání se lektoři snaží probudit u školáků a studentů zájem o život a dění na africkém kontinentu a učit je chápat potřebnost solidarity s lidmi v rozvojových zemích. Během diskuze a povídání si o Africkém kontinentu děti poznaly základní rozdíly mezi životem u nás a u nich. Mohly pokládat otázky a aktivně se zapojovat do programu. V druhé části programu se pak tančilo a soutěžilo v tanci. Nikdo nezůstal sedět a tančilo se opravdu mohutně a zvesela. Kdo chtěl, mohl si pak na konci zakoupit malou upomínku na toto setkání přímo z Afriky. 
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Projekt_Afrika/

Koncert ZUŠ Strážnice

Dne 30.4. 2019 se naše škola účastnila každoročního koncertu Základní umělecké školy Strážnice. I letos byl nejenom pro naše žáky připraven krásný a bohatý kulturní program. Nejprve se představily tanečnice s Labutím jezerem, poté trio na klavír. Na pódiu se dále vystřídali sboristé i sólisté, kytaristé, další tanečníci a tanečnice, cimbálka i dechovka. Nechyběla ani rocková skupina s bicími. Viděli jsme, že repeortár umělecké školy je opravdu veliký a děti se mohly inspirovat novými koníčky a zájmy do příštího školního roku. Bonusem této akce bylo setkání s bývalými žáky naší školy, kterým se daří a jsou úspěšní. Děkujema a za rok zase na viděnou. 
https://www.zusstraznice.cz/koncert-pro-zs-2/

Anička a bylinkové kouzlo

Anička a bylinkové kouzlo
Dne 21.5.2019 jely děti z MŠ i ZŠ společně do Uherského hradiště na divadelní představení Anička a bylinkové kouzlo. Všichni se na tento moment krásně ustrojili a my je za to musíme velice pochválit. V divadle byla veliká legrace. Herci zpívali a tančili, chodili mezi dětmi a dokonale se jim podařilo všechny vtáhnout do děje. Bylinky a jejich královna Divizna musely přesvědčit Aničku a hlavně jejího tatínka, že stojí za to zachovat kus louky a dát přednost přírodě před obrovským supermarketem. Vyjevily dětem svá kouzla a upozornily je na svoji sílu a zázračné schopnosti léčit. Všichni v divadle se dozvěděli, jak která bylinka pomáhá při nemocech a bolestech. Že byste se to chtěli taky dozvědět? Zeptejte se našich žáčků určitě Vám to povědí... 

Školní výlet 2019

Školní výlet 2019
Letos naše škola vybrala město Brno a dvě jeho atrakce. Brzy ráno jsme vyrazili do otevřené zahrady v samém centru města, která nás okouzlila svojí inteligencí a propracovaností. Součástí areálu byla výuková zahrada tématicky zpracovaná podle čtyř živlů. K zahradě také patřila budova se zelenou střechou, která byla navržena v souladu s přírodou a šetřením energií. Naši žáci si vyzkoušeli, jaké to je vyprodukovat množství energie, které je potřeba k vypraní jedné dávky prádla v pračce. Seznámili se s Boromejkami a zahradou, která byla vybudována na místě jejich kláštera. Určovali význam historických artefaktů nebo se vyhráli s králíky a slepicemi. Všimli jsme si, že zahrada je určena především pro obyvatele města a ocenili jsme její význam pro společnost. 
Po skončení programu jsme měli opět napilno, protože jsme se vydali do kopce až na Kraví horu, kde je umístěno planetárium a hvězdárna. Tam už pro nás byly připraveny pohodlné sedačky, do kterých, když jsme se uvelebili, spustilo se velikánské dobrodružství noční oblohy. Naše animátorka nám ukázala pozici hvězd, souhvězdí a planet. Proletěli jsme se mléčnou dráhou až na její okraj. Spočítali všechny planety naší soustavy a mnohem víc. Součástí interaktivního programu bylo také nahlédnout pod pokličku všem astronautům a vědcům, kteří pracují pro NASA. Zjistili jsme, jakým výcvikem prochází, co musí mít na sobě, aby ve vesmíru přežili a jak to vypadá na mezinárodní vesmírné stanici ISS. 
Nakonec jsme si zakoupili nějaké upomínkové předměty, zahráli se na hřišti a pádili zase směrem do Sudoměřic. 
SLÁVA NAZDAR VÝLETU, NEZMOKLI JSME UŽ JSME TU!! 

Podívejte se na fotky: 
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Skolni_vylet_Brno

Turnaj ve vybíjené

Turnaj ve vybíjené
Tři školy a tři družstva se utkaly v pátek 31.5.2019 ve vybíjené. Tento mini turnaj pořádala Zakladní škola v Petrově. Naše škola vyslala do souboje naše nejstarší páťáky, aby změřily a porovnaly svoje síly s vrstevníky z okolí. Celé dopoledne bylo krásné počasí a turnaj se nesl ve velmi přátelském duchu. Nebylo vítězů ani poražených a na jeho konci jsme všichni nadšením volali: "Hurá"! Těšíme se na příští milou spolupráci. 
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Turnaj_ve_vybijene_v_Petrove_-_5._rocnik

Pohádky z našeho statku

Pohádky z našeho statku
Ve čtvrtek 20.6.2019 k nám do školy zavítalo divadlo až z dalekého Hradce Králové. Dětem přijeli povyprávět a zahrát zábavné příběhy a k tomu zazpívat dva herci a jejich maňásci. Na své si přišli jak mladší, tak starší diváci. Mladší pobavil příběh o tom, jak šťěňátko zapomnělo štěkat. Páťáky a čtvrťáky pak nejvíce zaujal příběh o ukradených slepicích. Všem společně se pak nejvíc líbil příběh o neposedném beranovi Matesovi, který kolem sebe pořád někoho trkal. Celým představením se prolínaly písně o zvířátkách ze statku a děti si mohly od srdce zazpívat. Divadlo se nám moc líbilo a těšíme se na příště. 
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Divadelko_Pohadky_z_naseho_statku

Preventivní výchovný program HASÍK

Preventivní výchovný program HASÍK
V pátek 21.6.2019 k nám do školy zavítali hasiči z Hodonína a přivezli sebou také dráčka Hasíka, aby dětem přiblížil jejich činnost. Společně spolu probrali důležitá telefonní čísla, vyzkoušeli na ně volat a spoustu dalších aktivit. Celou výuku jsme zakončili cvičným poplachem. 

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost Ve čtvrtek 27.6.2019 se uskutečnilo slavnostní rozloučení s našimi páťáky. Ti si jako poděkování naší škole připravili krátké pásmo vlastních básniček. Společně jsme zavzpovímanli na jejich začátky a první krůčky tady. Všichni se již těší na nový start a kamarády a my jim držíme pěsti a přejeme jim mnoho úspěchu. A zahradní slavnost je také okamžik přivítat do našich řad nové žáčky z MŠ, kteří si připravili básničky a hru na flétnu. Již se na ně v září velice těšíme.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Louceni_s_predskolaky_a_pataky

Slavnostní předání vysvědčení 2018/2019 závěr roku

Slavnostní předání vysvědčení 2018/2019 závěr roku V pátek 28.6.2019 proběhlo ve všech třídách ZŠ slavnostní předání vysvědčení. Všem dětem i rodičům děkujeme za hezký školní rok 2018/2019. Všem dětem přejeme hezké prázdniny a v září na viděnou.
https://skolasudky.rajce.idnes.cz/Slavnostni_predani_vysvedceni

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy