logotyp

Uskutečněné akce 2020/2021

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020

Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020Dne 1. 9. 2020  v 8.30 hodin se za přítomnosti pana starosty  uskutečnilo slavnostní zahájení školního roku 2020/2021.

MOBILNÍ PLANEÁRIUM

MOBILNÍ PLANEÁRIUM

Ve středu 9. září  „přijelo“ za dětmi do základní školy  Mobilní planetárium.  

Projektové dny hrazené  z projektu EU Šablony II s názvem „Cesta je cíl“ byly realizovány 1. a 2. ročníkem s cílem rozšíření učiva předmětu Člověk a jeho svět  a k získání nových znalostí a rozšíření dosavadních vědomostí žáků v oblasti vesmíru. Součástí projektu bylo promítání filmu „Se zvířátky o vesmíru“, a to přímo v mobilním planetáriu umístěném pro účely projektu v tělocvičně. Promítání bylo následně doplněno o interaktivní výklad lektora – odborníka z praxe a  diskuse na témata, která žákům „otevřel“ pohádkový příběh. Žáci 3., 4. a 5. ročníku pak v planetáriu zhlédli film „Neuvěřitelný vesmír“ a  krátký film o kosmonautech.

SOKOLNICKÁ SHOW

SOKOLNICKÁ SHOWVe čtvrtek  10. 9. 2020 se na školním dvoře ZŠ konala   „SOKOLNICKÁ SHOW“ skupiny Vancoš.  Ve skvělém programu a ukázkách sokolnictví děti MŠ i ZŠ  viděly orly, káňata, kondory, sokoly, sovy i supy. Všichni přítomní  se  dozvěděli  zajímavé informace o  životě, výcviku a ochraně dravých ptáků. Děti mohly také  získat na základě správných odpovědí  jako odměnu krásné ptačí pero. Dle bouřlivého jásotu děti program velmi zaujal.

První focení žáků 1. ročníku se uskutečnilo 10. 9. 2020.

PĚSTUJEME BYLINKY

PĚSTUJEME BYLINKY

V pondělí 14. září se uskutečnil projektový den  „Pěstujeme bylinky“. Z projektu MAS Strážnicko byly na dvoře ZŠ a zahradě MŠ vybudovány vyvýšené záhony pro podporu environmentální výuky. Žáci 4. a 5. ročníku se  v rámci projektu podíleli na usazení  a založení záhonů. Chlapci se zápalem vozili hlínu, děvčata ji v záhonech upravovala. Společně pak zasadili do záhonů bylinky- mátu, meduňku, měsíček lékařský  a mateřídoušku. Součástí projektu byla přednáška odborníka z praxe pana Hrdouška, který blíže seznámil děti s pěstováním, významem a využitím bylin.  Žáci 1.  ročníku se  podíleli  v rámci pracovních činností na založení vyvýšených záhonů v MŠ.  Ve vyvýšeném záhoně v ZŠ si pak zasadili česnek.

Slavnost Slabikáře v 1. třídě

Slavnost Slabikáře v 1. třídě

V den svátku Kateřiny 25. 11. jsme v 1. třídě prožívali Slavnost Slabikáře. Ve dvou hodinách českého jazyku jsme dobývali unesenou princeznu z nejvyšší věže hradu. K tomu žákovi pomohlo sedm klíčů, které získával splněním sedmi úkolů. Po získání všech klíčů čekala žáka odměna. Půl království a ruka princezny to však nebyla. Odměnou byl novotou vonící Slabikář a pasování na čtenáře.

Pyžamový den

Pyžamový den

Žáci 4. a 5. ročníku si 9. října udělali tematický den, kdy byla celá třída včetně paní učitelky převlečená v pyžamech. Přizpůsobeno bylo tomu také uspořádání třídy (lavice ve třech blocích, velký prostor na kobercích, měkká lehátka z družiny, polštáře, zákoutí). Výuka probíhala stylem daltonského plánu, děti pracovaly více samostatně či ve skupinkách. Připraveny měly speciální tematické pracovní listy v ČJ a M. V TV děti využily polštářů k různým herním aktivitám (polštářová bitva, soutěže v družstvech, cvičení s polštáři). O přestávce si děti daly čaj a kakao, k výuce dostaly nakrájená jablíčka. V PČ si vyrobily zvířátko z ponožky, ve čtení paní učitelka dětem přečetla pohádku z knihy Krása nesmírná, poté si děti tiše četly svoji knihu. Tematický den se dětem moc líbil.

Beseda se včelaři

Beseda se včelaři

V měsíci září nás pozval pan Šuráň na besedu se včelaři do Rohatce. S potěšením jsme tuto nabídku přijali a zpestřili jsme si výuku. Tato beseda se konala 25. září v rámci oslav výročí 750 let obce Rohatec.

Včelaři dětem vyprávěli o pozoruhodném životě včelího společenstva. Ukázali nám vystavená zařízení a přístroje, která jsou nezbytná pro včelaře, aby mohli získávat veškeré včelí produkty. Nejvíce žáky zaujala ukázka plástu se živými včelami, který byl pod sklem, takže mohli přímo pozorovat „včelí hemžení“. Po zajímavé prohlídce žáci mohli ochutnat med květový a pastový. Mlsouni si přišli opakovaně.

Beseda se dětem i učitelkám moc líbila, byla velmi zajímavá, poučná a na konci i slaďoučká. Panu Petrovi Šuráňovi a včelařům moc děkujeme za tento vzdělávací zážitek.

Matematický klokan

Matematický klokan

Každoročně se koná celorepubliková matematická soutěž Matematický klokan, která je určena pro žáky od 2. tříd základních škol až po studenty 4. ročníků středních škol a je rozdělena dle věku do několika kategorií. Naší školy se týká 2. – 3. ročník – kategorie Cvrček, 4. a 5. ročník kategorie Klokánek. Vzhledem k mimořádné situaci na jaře 2020 byla tato soutěž přesunuta na podzim tohoto školního roku. Bohužel vzhledem k opětovnému uzavření škol nabídli organizátoři uskutečnit soutěž distančním způsobem. 4. a 5. ročník se do Klokánka zapojil. Využili jsme prostředí Microsoft Office Teams, kde jsme si na naplánované schůzce vysvětlili pravidla a způsob zpracování zadaných úkolů. Poté měli žáci 60 minut na zodpovězení 24 otázek, které značili do připraveného formuláře. Jednalo se o logické úlohy, které byly odstupňovány podle náročnosti. Děti si tak mohli vyzkoušet jiný typ úloh. Mezi nejlepší řešitele v letošním kole Matematického klokana v kategorii Klokánek patří Helena Nogová, Karolína Křižanová a Lukáš Pomajba.

MIKULÁŠ

V pátek 4. 12. 2020 přišla naši mateřskou i základní školu navštívit Mikulášská družina. Všechny děti byly obdarované dárkovým balíčkem.   Mikulášské družině moc děkujeme !!!

Nástěnka

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ ve školním roce 2023/2024
Úplata se platí za každé dítě, které je zapsáno do MŠ. částka úplaty je 300,- Kč měsíčně.
Úplatu neplatí děti předškoláci nebo děti s odkladem školní docházky.
Přihlášené děti na prázdninový provoz platí úplatu 200,-Kč
PLATBA STRAVNÉHO - ZVÝŠENÍ ZÁLOH
stravné se platí bezhotovostní platbou na účet školy. Splatnost je k 10-tému každého měsíce. Měsíční záloha
MŠ 2-6 let 1000,-Kč
MŠ 7 let - odklad 1100,-Kč
ZŠ 7-10 let 600,-Kč
ZŠ 11 let 700,-Kč
První splátka musí být zaplacena do 10.9.2023.Vyúčtování proběhne vždy na pololetí a na konci školního roku vrácením přeplatku na účet.
Odhlašování obědů do 7.00 hod.
V případě dotazů se obraťte na vedoucí ŠJ Alenu Baculíkovou.

Kontakt na MŠ

Milí rodiče,
pokud se v odpoledních hodinách od 14:30 do 16:00 hod. nebudete moci dovolat na pevnou linku naší MŠ 518 335 224, volejte, prosím, na mobil MŠ 722 917 530.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
ZŠ a MŠ Sudoměřice

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy